Trappstädning Stockholm

Hur går Trappstädning till?

Boka trappstädning i Stockholm – få ett städat trapphus

Det är viktigt att låta städa trappor och entréer. Det första intrycket är nämligen väldigt viktigt men städningen bör även ske av andra skäl. Till exempel motverkar regelbunden trappstädning i Stockholm slitage och håller huvudstadens trappor i gott skick under en längre tid.

Det finns nämligen något väldigt trivsamt med att äntra ett trapphus som är rent och städat. En städad trappa ger också en trygghetskänsla och det känns dessutom mer välkomnande att vistas i ett rent trapphus. Att städa trappor är dock allt annat än roligt och det är därför du bör låta proffs på trappstädning i Stockholm sköta detta göra.

Så ofta bör du boka trappstädning i Stockholm

Som vi redan har varit inne på är ett trapphus det första rum som du kommer in i efter att ha vistats utomhus. Av denna anledning är det lätt hänt att det samlas damm, grus, pollen och annat smuts i trapphuset. Dessa allergener kan påverka luftkvaliteten negativt och även ha en negativ inverkan på inomhusmiljön i stort. På lite längre sikt kan ett ostädat trapphus också vara hälsovådlig för de boende i fastigheten. Mot bakgrund av detta är det väldigt viktigt att trapphuset städas regelbundet och på rätt sätt.

Men hur ofta bör då ett trapphus städas? Att svara på denna fråga är förstås lite som att ge ett svar på frågan hur långt ett snöre är. Men det finns trots allt vissa tumregler som du kan följa för att öka trivseln hos de boende i fastigheten samt för besökare.

Till att börja med bör det beslutas hur ofta trappstädningen ska ske innan du bokar trappstädning i Stockholm. Det finns flera olika faktorer som spelar in i beslutet. Några exempel på dessa variabler är:

  • om utomstående personer har tillträde till trapphuset
  • hur utomhusmiljön utanför fastigheten ser ut
  • hur många personer som bor i fastigheten.

Tumregeln är att trappstädningen bör utföras cirka en gång per vecka. Men under vinterhalvåret är det vanligt att man låter trapphuset städas lite oftare. Detta då såväl grus som slask följer med de boende och besökarna in i trapphuset. Förutsatt att städningen sker kontinuerligt kan trapphuset dock hållas i gott skick även när vädret är lite sämre. Och genom att hålla det städat kommer det att hålla längre och mindre slitage kommer att ske på ytorna. I förlängningen minskas även risken för skadegörelse i och med det regelbundna underhållet.

Ta in offert på trappstädning i Stockholm för korrekt prisinformation

Hur mycket det kostar att boka Trappstädning i Stockholm beror framför allt på hur fastigheten ser ut. Fastighetens storlek, antalet våningar, huruvida den har källare eller ej samt antalet gemensamma utrymmen spelar roll för prisbilden.

För att du ska kunna få en precis bild av kostnaden för trappstädning bör du ta in en offert på arbetet. Så kontakta din lokala leverantör av trappstädning för att be om offert – sedan är du på god väg mot att få ett rent och fint trapphus som underhålls på regelbunden basis!